Z PUNKTU WIDZENIA DŁUGOOKRESOWEJ POLITYKI

Tak na przykład zauważa się w USA i krajach Europy Zachodniej wzrost udziału żywności w budżetach rodzinnych po II wojnie światowej. Przyczyną tego są rozwój sprzedaży samoobsługowej oraz intensywna reklama środków żywnościowych.  Szczególnie istotne z punktu widzenia długookresowej poli­tyki eksportowej w odniesieniu do grupy towarów konsumpcyj­nych jest ustalenie, jakie grupy społeczne nabywają lub mogą nabywać dany produkt za granicą. Ma to znaczenie-nie tylko ze względu na ustalenie wielkości potencjalnego popytu, ale także w związku z koniecznością określenia cech charaktery­stycznych jednostki i grupy, do których kierowana jest re­klama.

Cześć ! Jestem Bartosz i prowadzenie tego serwisu to moja wielka pasja. Na modelarstwie i wędkarstwie znam się jak mało kto dlatego chcę dzielić się z Wami moim doświadczeniem. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)