POMOCNE W BADANIACH

Pomocna – w takich badaniach jest znajomość pewnych ogólnych praw do­tyczących konsumpcji. Do najczęściej wykorzystywanych na­leży prawo Engla. Zakłada ono, że w przypadku wzrostu’do­chodów rodziny wydatki jej nie rozdzielą się proporcjonalnie na wszystkie pozycje budżetu rodzinnego. Tendencje w tych ‚ wydatkach są następujące: udział wydatków na żywność ulega zmniejszeniu; udział wydatków na odzież zostaje w przybliże­niu ten sam; udział wydatków na czynsz, opał, światło pozo­staje w przybliżeniu ten sam; udział wydatków przeznaczonych na inne cele — wzrasta. Ilustracją tego jest poniższy rysunek.

Cześć ! Jestem Bartosz i prowadzenie tego serwisu to moja wielka pasja. Na modelarstwie i wędkarstwie znam się jak mało kto dlatego chcę dzielić się z Wami moim doświadczeniem. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)